Chariot ไฟลท์นรกสยองโลก

Chariot ไฟลท์นรกสยองโลก

Chariot ไฟลท์นรกสยองโลก

Chariot ไฟลท์นรกสยองโลก

คนแปลกหน้า 7 คนตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่บนเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ โดยไม่รู้ว่าพวกเขาขึ้นมาได้อย่างไร พวกเขาถูกตัดขาดจากการสื่อสารของห้องนักบิน และมือถือเป็นเพียงทางเดียวในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ก็ไม่มีสัญญาณ ไม่นานพวกเขาถึงได้รู้ว่าอเมริกากำลังถูกโจมตีอย่างย่อยยับละพวกเขาอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้าย

** ภาพ BLUERAY MASTER เสียงไทย นะจ๊ะ **

[expand title=”สำรอง IPhone Ipad Andriod 240P”]
http://r5---sn-a5m7zu7s.googlevideo.com/videoplayback?id=5b645e4d67304f35&itag=36&source=picasa&ip=180.183.111.7&ipbits=0&expire=1397377824&sparams=expire,id,ip,ipbits,itag,source&signature=1104C9FBD681902CBD637BB7E683B724DE2899E3.58D07DF9FA7292445E47BA420F07ECADB0B54A0E&key=cms1&begin=0&cm2=0&redirect_counter=1&req_id=2927305258f60d1&cms_redirect=yes&ms=tsu&mt=1396773011&mv=m&nh=CAE
[/expand]
[expand title=”ดูความละเอียดสูงคลิกที่นี่ IPhone Ipad HD”]
http://r1---sn-30a7dn7e.googlevideo.com/videoplayback?id=5b645e4d67304f35&itag=37&source=picasa&ip=180.183.111.7&ipbits=0&expire=1397377824&sparams=expire,id,ip,ipbits,itag,source&signature=3D8451882D95F7776368F7435B3880E58B022849.7E23671E0881BCA1AC77E8537EBBAEDBAD896061&key=cms1&begin=0&cm2=0&cms_redirect=yes&ms=nxu&mt=1396773018&mv=m
[/expand]