In Security (2013) คู่ป่วนลวงแผนปล้น

In Security (2013) คู่ป่วนลวงแผนปล้น

เรื่องย่อ

เมื่อธุรกิจรักษาความปลอดภัยเริ่มถดถอย เจ้าของกิจการจึงตัดสินใจทำการปล้นบ้านของคนในละแวก หวังที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการของตนมากขึ้น ทุกอย่างก็ดูจะไปได้ดีจนกระทั่งวันหนึ่ง พวกเขาเกิดไปปล้นบ้านของพ่อค้ายารายใหญ่เข้า!เมื่อธุรกิจรักษาความปลอดภัยบ้านตรงกับเวลาที่ยากลำบากเจ้าของตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการปล้นบ้านท้องถิ่นในความพยายามที่จะเพิ่มรายได้และสร้างต้องหมดหวังในการให้บริการของพวกเขาแผนดูเหมือนว่าจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์จนกระทั่งในความพยายามที่จะหนึ่งในการแข่งขันขึ้นที่พวกเขาเสร็จสิ้นการงานที่มีมากขึ้นในระยะของพวกเขามากกว่าที่พวกเขาต่อรองราคา

** ภาพ Master เสียง ไทยมาสเตอร์ นะจ๊ะ **

Player หลัก

Player สํารอง