The Legend of Wukong (2017) หงอคง กำเนิดเทพเจ้าวานร

The Legend of Wukong (2017) หงอคง กำเนิดเทพเจ้าวานร

เรื่องย่อ

The Legend of Wukong เรื่อฃของ หงอคง ราชาลิงผู้มีถิ่นกำหนิดในซอกเขาฮั้วกั้วะ ถูกฮั้วจีซึ่งเป็นแม่ทัพสรวงสวรรค์หมายปองชีวิต แต่ว่าเขาได้รับการสงเคราะห์จากพระโพธิ์สัตว์และจากนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นลูกศิษย์ของเขา ในเวลาเดียวกันหยางเจียนได้รับมอบหมายหน้าที่จากเบื้องบนให้ฆ่าจื่อเซี่ย เป็นอีกทั้งบุตรหญิงของฮั้วจีและจากนั้นก็บุคคลที่เขาหลงใหล เพื่อแลกเปลี่ยนกับตำแหน่งในสวรรค์ รวมทั้งเทียนเผิง องค์รักษาของฮั้วจี ได้รับบัญชาการให้สืบหาข้อมูลของหงอคง

** ภาพ Master เสียง ไทยมาสเตอร์ นะจ๊ะ **

Player หลัก

Player สํารอง