Wild Seven ไวด์ เซเว่น 7 สิงห์ประจัญบาน

Wild Seven ไวด์ เซเว่น 7 สิงห์ประจัญบาน

Wild Seven ไวด์ เซเว่น 7 สิงห์ประจัญบาน

Wild Seven ไวด์ เซเว่น 7 สิงห์ประจัญบาน 

เรื่องราวของหน่วยตำรวจเอกชนที่ต้องคอยปฏิบัติภารกิจลับพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจนามว่า “ไวด์ เซเว่น” การรวมตัวของเหล่าตำรวจตัวเอ้ที่ต้องคอยรับมือกับพวกนอกรีต , ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง , เหล่าทนายจอมฉ้อฉล หรือแม้แต่พวกยากูซ่าที่ตำรวจธรรมดาไม่กล้าแตะต้อง ภารกิจไล่ล่าสุดมันส์เริ่มต้นขึ้นแล้ว…

 

Wild Seven ไวด์ เซเว่น 7 สิงห์ประจัญบาน เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมการก่อการร้ายในประเทศญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติการก่อตัวของหน่วยรถจักรยานยนต์เป็นความลับที่รู้จักกันในป่า 7กลุ่มจุดด่างดำประกอบด้วยนักโทษปฏิรูป – ตั้งแต่อันธพาลง่ายให้กับสมาชิกยากูซ่าอดีตป่า 7 ได้รับมอบหมายให้นำออกจากอาชญากรตำรวจไม่สามารถสัมผัส – จากการเชื่อมต่อความผิดทางอาญาที่มีนักการเมืองและทนายความเจ้าเล่ห์ Wild Seven ไวด์ เซเว่น 7 สิงห์ประจัญบาน

 

** ภาพ BLUERAY MASTER เสียงไทย นะครับ **

[expand title=”สำรอง IPhone Ipad Andriod 240P”] http://r6---sn-a5m7zu7d.googlevideo.com/videoplayback?id=0e1e2570dfc7b1b5&itag=36&source=picasa&ip=0.0.0.0&ipbits=0&expire=1373285806&sparams=id,itag,source,ip,ipbits,expire&signature=927224C5EC20683B9AC0AB54A898C7CFA58F2F81.C2AB82DEFAB91F3DD036FA413D46C56F7F298A73&key=lh1&begin=0&cm2=0&newshard=yes&redirect_counter=1&cms_redirect=yes&ms=tsu&mt=1372680965&mv=m&nh=CAE [/expand] [expand title=”ดูความละเอียดสูงคลิกที่นี่ IPhone Ipad HD”] http://r6---sn-a5m7zu7d.googlevideo.com/videoplayback?id=0e1e2570dfc7b1b5&itag=37&source=picasa&ip=0.0.0.0&ipbits=0&expire=1373285806&sparams=id,itag,source,ip,ipbits,expire&signature=A8A6B4E1A1153A3BEA4F40F825E501D7B0D527FB.2E7FFE022F76A7840F2DB3148AD935E793C2697F&key=lh1&begin=0&cm2=0&newshard=yes&redirect_counter=1&cms_redirect=yes&ms=tsu&mt=1372681025&mv=m&nh=CAE [/expand]